اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 1363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 274
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %