در سال 1401 پروانه انتشار این فصلنامه با درجه علمی- تخصصی به زبان فارسی و انگلیسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شد. این فصلنامه مقالات کاربردی، بنیادی و مروری  در زمینه آموزش عالی کشور را پذیرش و چاپ خواهد کرد. شایان ذکر است که این فصلنامه یکی از مهم ­ترین فصلنامه­ های مرتبط با آموزش عالی است و مخاطبان بسیاری از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دارد.

این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشریات (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. 

فصلنامه دانش و پژوهش در آموزش عالی نوین   منبع باز می باشد و  انتشار و استفاده از آثار منتشر شده در این فصلنامه برای نویسندگان و خوانندگان هیچ هزینه ای در بر نخواهد داشت. مالکیت مطالب مندرج شده در مجله برای مجله خواهد بود.

فصلنامه دانش و پژوهش در آموزش عالی نوین

nherk.ir

(علمی تخصصی) وزارت ارشاد 

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مرتبط با آموزش عالی باشد.

کشور محل چاپایران

صاحب امتیازعلی گل افشانی

ناشر: انتشارات علیم نور

سردبیر: دکتر منصور رنجبر

شروع انتشار: بهار 1402

نوع انتشار:  الکترونیکی و چاپی

دوره انتشار: فصلنامه

شاپای الکترونیکی:

قابل دسترسی از: magiran.com

شبکه های اجتماعی: Academia, Linkedin

سیاست داوری: double blind

زبان اول مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: آموزش عالینوع مجله: علمی- تخصصی

مقالات قابل بررسی: پژوهشی، ترویجی و مروری

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

نمایه شده: خیر

شناسه دیجیتال:  

زمان داوری: حداقل 6تا 8 هفته

ایمیل پشتیبانی مجله: Nherk2023@gmail.com 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-83 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر علی گل افشانی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه رئیس هیئت تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان